Behöver ni göra en cykelrensning?

Trängsel och oreda i cykelrum är vanligt förekommande och behöver inte sällan lösas med en cykelrensning. Easy ReCycling kan hjälpa till med hela cykelrensningen eller enbart de delar ni behöver hjälp med. Vi har även en komplett guide för hur en cykelrensning ska göras så att ni kan göra den helt själva om ni vill. Undrar du över något som inte står med på? Kontakta oss gärna!

Cykelrensning för trivsel och hållbarhet

En cykelrensning är en åtgärd där man identifierar och slutligen flyttar bort övergivna cyklar för att skapa ordning, trivsel och framförallt plats i cykelrum och platser för cykelförvaring för cyklar som används. Det är viktigt att göra cykelrensningar med jämna mellanrum för att undvika trängsel och ett sunkigt intryck i cykelrummen. Ett stort och vanligt problem är svårigheter att hitta plats för cyklar som används av nya medlemmar i föreningen eller nya hyresgäster på grund av att tidigare medlemmar eller hyresgäster flyttat för länge sedan och lämnat kvar sina gamla cyklar. Dessutom kan en effektiv hantering av övergivna cyklar bidra till en hållbar miljö genom att fungerande eller trasiga men lättrenoverade övergivna cyklar skänks eller säljs till andra och att cyklar som inte längre är användbara skrotas på ett miljövänligt sätt. Att anlita Easy ReCycling, en specialist på cykelrensningar och cykelåtervinning blir en win-win affär helt enkelt – ni blir av med övergivna cyklar som tar plats, cyklar som i sin tur kan användas som begagnade cyklar och skapar nytta istället för att samla damm i era cykelrum.

Cykelrensning – steg för steg

Här följer en kortfattad sammanfattning av de absolut viktigaste stegen i en cykelrensning. Använd gärna vår kompletta guide för en mer detaljerad beskrivning samt för alla underlag som behövs för styrelsen eller förvaltningen vid planering och genomförande av en cykelrensning. Vill ni att vi sköter hela cykelrensningen eller delar av den? Använd kontaktformuläret längst ner på denna sida

1. Uppstart och informering
Då en cykelrensning ska genomföras är informationen till boende och eventuella cykelägare A och O. Samtliga boenden måste meddelas en eller flera gånger med tydlig information och att en cykelrensning ska ske och hur den går till. Använd vårt formulär för att generera ett infobrev.

2. Uppmärkning av samtliga cyklar
För att identifiera övergivna cyklar kan man antingen be boende märka upp sina cyklar med namnlappar, alternativt från styrelsens eller förvaltningens sida märka upp samtliga cyklar med en specifik märkning på styret och be boende ta bort märkningen från en cykel som har ägare. Enligt vår erfarenhet är den sistnämnda metoden att föredra då den kräver så lite som möjligt av boende. Bara att ta bort märkning från cykeln så är det klart. Det är inte alla som gillar att behöva ha namnlapp på sin cykel under en längre period. Se vår kompletta guide för exempel på hur uppmärkningen kan se ut.

3. Identifiering av misstänkt övergivna cyklar
Efter en period på minst en månad kan de cyklar som har kvar märkning på styret identifieras som misstänkt övergivna cyklar. De cyklar som misstänks vara övergivna kan då flyttas till ett separat förvar för att snabbt frigöra plats i cykelrummet. Cyklarna måste förvaras i ett separat förvar i minst sex månader efter förflyttningen. Detta för att ägare till en cykel kan ha varit bortrest vid tillfället då cykelrensningen genomfördes.

4. Förvaring/magasinering av misstänkt övergivna cyklar samt registrering av flyttade cyklar
Enligt lagen om hittegods betraktas cyklar som misstänks vara övergivna som hittegods och måste vårdas väl av upphittaren. Vanligtvis flyttas cyklarna till ett säkert förvaringsutrymme så att man kan säkerställa att ingen av cyklarna försvinner under förvaringstiden. Enligt lagen om hittegods måste cyklarna förvaras i tre månader men polismyndigheten brukar ofta rekommendera att de förvaras i minst sex månader. I samband med förvaringen av cyklar som misstänks vara övergivna måste även en tydlig förteckning över cyklarna upprättas och skickas in till polismyndigheten. Se vår kompletta guide för att se hur förteckningen görs och vad som måste stå med i den.

5. Informering till polismyndigheten om omhändertagande av misstänkt övergivna cyklar
I direkt samband med att misstänkt övergivna cyklar har identifierats och ska magasineras måste polismyndigheten informeras om detta. Det görs genom att skicka in en komplett förteckning av samtliga cyklar som omhändertagits och ska magasineras. Det kan hända att polismyndigheten ber er återkomma igen med samma förteckning efter tre eller sex månader. Kontakta polisens lokala kontor för hittegods för hänvisning.

För en mycket mer detaljerad information om hur en cykelrensning ska genomföras samt på vilka juridiska grunder en cykelrensning får genomföras rekommenderar vi att läsa och använda vår kompletta guide. En cykelrensning är egentligen inte så krånglig att genomföra, dock kan det ta en hel del tid och det finns vissa fallgropar att hålla utkik för så att ni inte gör några lagöverträdelser i onödan. Vill ni istället låta oss göra hela eller delar av jobbet? Använd kontaktformuläret nedan så återkommer vi inom kort med offert.